Tvorivá dielňa FabLab ponúka priestor otvorený pre širokú verejnosť, na zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Je to miesto, kde môžete svoje nápady premeniť na skutočnosť a aj preto sme si ich vybrali za partnerov pre prvý ročník Maker Faire na Slovensku. O to, čo pripravujú sme sa porozprávali s Jozefom Vaškom.

S dielňou FabLab sa zúčastníte historicky prvého Maker Faire v Bratislave. Čo máte v pláne tu ukázať verejnosti?

Tento rok oslávime 5. výročie otvorenia nášho FabLabu pri CVTI SR, prvého na Slovensku. Za tú dobu sa mnoho ľudí aj detí mohlo zoznámiť s digitálnymi technológiami výroby (najmä 2D a 3D modelovanie, laserové a vinylové rezanie, 3D tlač, CNC, elektronika, robotika a pod.). Mnohí sa tieto technológie naučili aj využívať a “zhmotnili” tak svoje predstavy (sny) do reality.

Okrem predstavenia niektorých projektov zrealizovaných v našej dielni, chceme dať návštevníkom Make Faire Bratislava príležitosť postaviť si svojho vlastného malého robota. Presne takým je totiž maskot Maker Faire robot Makey vytlačený na 3D tlačiarni, postavený na otvorenom návrhu robotíka OTTO DIY. Rôzne verzie tohto robota si u nás už postavilo vyše 40 detí vo veku 11 až 15 rokov. Záujemci si tiež budú môcť postaviť a aj oživiť rôzne varianty vytvorené z MOdulárneho KRAhulského RObota S Arduinom (MOKRAROSA), ktorého si už u nás postavilo vyše 80 detí vo veku 12 až 17 rokov.

Maker Faire je festival, kde si ľudia môžu veci vyskúšať. Čo najzaujímavejšieho ste si vyskúšal vy na svojich makerských cestách?

Na Maker Faire Rome v roku 2016 som si vyskúšal interaktívne pieskovisko, alebo starý ďalekopis fungujúci cez internet. Pravideľne mávame stánok na  Maker Faire Vienna. Tu  som si okrem iného skúsil aj levitujúcu stoličku postavenú na hoverboarde.

Ste členom programovej rady Maker Faire Bratislava. Akí sú slovenskí makeri, príp. akých by ste rád videl na Maker Faire?

Celosvetovo používaný pojem Maker má mnoho lokálnych významov. Česi majú pre týchto ľudí napr. pomenovanie „kutil“. Mne sa však najviac páči ako slovenský preklad pomenovanie „tvorca“. Môj voľný preklad: Maker je “makač”, ktorý tvorivo maká aj na sebe a “makajúc” tvorí. Takýto druh “seba-samo-tvorby” má na Slovensku bohatú históriu. Mnoho ľudí si aj v minulosti poskladalo svoje traktory, cirkulárky, elektronické zosilňovače, rádia a rôzne modely. V súčasnosti sú tu 3D tlačiarne, rôzne robotické konštrukcie, ale aj tvorba kreatívneho umenia a dizajnu.

Takíto ľudia môžu vďaka Maker Faire v Bratislave verejnosti predstaviť svoju prácu, umenie a zručnosť – ako sa hovorí “fortieľ”. Súčasne môžu inšpirovať všetkých návštevníkov k odvahe skúsiť niečo vytvoriť.

Ako ste sa dostal vy k vašej práci?

Od mladosti som všetko rozoberal, lebo ma zaujímalo, čo je “vnútri” a  ako to funguje. Neskôr sa mi podarilo čo-to aj poskladať. Počas štúdia rádioelektroniky ma najviac zaujali počítače, mikro počítače a počítačové simulácie. Keď sa objavili prvé osobné počítače nadchli ma možnosti počítačového kreslenia. Neskôr to boli prvé 3D tlačiarne, ktoré sme si stavali v Progressbare. V roku 2014 sme v spolupráci s Mestom Bratislava, Francúzskou ambasádou, FIIT STU a CVTI SR otvorili prvý verejnosti prístupný Fablab na Slovensku, kde sa snažím pomáhať každému, kto sa chce naučiť a vytvoriť niečo vlastné, originálne.

Tvorivosť je prirodzenou vlastnosť každého človeka. Žiaľ mnoho ľudí zomrie bez toho, aby to zistili. Vo verejne dostupných dielňach typu Fablab, Makerspace a Hackerspace, môžu záujemcovia objavovať a rozvíjať svoju tvorivosť, aby zhmotňovali svoje najbláznivejšie predstavy a sny.


Zakúpiť si ich môžete naVstupenky na Mini Maker Faire Bratislava 2019

Všetky informácie o vstupenkách a príp. zľavách nájdete na našej stránke
https://bratislava.makerfaire.com/2019/10/07/vstupenky-uz-v-predaji/