Cenník pre vystavovateľov

Cena za bežný prenájom výstavnej plochy sa odvíja od m2 výstavnej plochy.
Základná cena za 1 m2 výstavnej plochy je 250€ (nie sme platcami DPH).


Cenu za konkrétny stánok si môžete orientačne vypočítať podľa nasledujúceho vzoru na základe požadovanej plochy, napríklad:

9 m2 ×  250 € = 2 250 €

16  m2  × 250 € = 4 000 €

V cene je zahrnutá výstavná plocha s uvedenou rozlohou v mieste podľa určenia organizátorov.


Organizátorom Mini Maker Faire Bratislava je občianske združenie Inovácie a tradície. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.

(Uvedené ceny sú koncové, nie sme platcami DPH)

Kontakt:
oz.itsk@gmail.com
+421-908-784 987