Pre všetkých slovenských hrdinov, ktorí platia dane: Už ste rozhodnutí, kam pošlete svoje dve percentá z daní? Ak nie, tak je tu aj Maker Faire Bratislava (https://bratislava.makerfaire.com/) – nezisková, vzdelávacia, zábavná a inovátorská akcia, ktorá sa uskutoční aj túto jeseň. Poznáte ju, pretože ste ju navštívili, alebo chceli navštíviť, alebo ste si hovorili, že ju nabudúce už určite navštívite. Alebo ste sa o nej práve dozvedeli a zdá sa vám zaujímavá.

Maker Faire Bratislava organizuje občianske združenie Inovácie a tradície a z vašich 2% z daní budú môcť organizátori pozvať desiatky zaujímavých tvorcov, či novodobých kutilov prezentovať sa, umožnia školám vstup na Maker Faire zdarma, alebo skonštruujú funkčného golema…

Alebo aspoň pomôžu zabezpečiť toľko kávy a pagáčikov pre návštevníkov, či pre prezentujúcich makerov a dobrovoľníkov, ako počas prvého ročníka. Presne pre tých, ktorí sa postarajú o príjemnú a nápadmi nabitú atmosféru Maker Faire Bratislava 2020.

Ďakujeme!


Ako poukázať 2%?

Nepotrebujete číslo nášho účtu, ani ho nikde neuvádzate, pretože sa o všetko stará priamo daňový úrad. IČO prijímateľa sa vypisuje do kolóniek zľava. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zo zákona 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech nášho združenia. Viac o systéme poukázania 2 na stránke www.rozhodni.sk

 

Údaje o nás (o prijímateľovi):

Názov: Inovácie a tradície
Sídlo: Estónska 5202/28, 82106 Bratislava
Právna forma: občianske združenie

IČO: 52144941
(SID nevypĺňate, netýka sa nášho združenia!)

 


Postup pre ZAMESTNANCOV na poukázanie 2%, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Zamestnávateľ mal do polovice februára povinnosť vykonať ročné zúčtovanie. V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Vyplňte ostatné údaje a sumu 2%, ktorú chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma). Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.


Postup pre FYZICKÉ OSOBY na poukázanie 2%, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma). Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.


Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Táto suma musí byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba FONTIS), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba FONTIS), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 2. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje o združení – viď vyššie.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 (resp. v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.